Blwyddyn 6 – Taith Llyfrgell Genedlaethol / Year 6 – National Library Visit

Nodyn i atgoffa rhieni Bl 6 fod angen dychwelyd y ffurflen ganiatad / archebu bwyd erbyn yfory, Mai 1af, os ydech am i’ch plentyn fynd ar y daith i’r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, ar Fai yr 9fed. Cysylltwch a’r ysgol os oes angen llythyr arall arnoch.

A note to remind Year 6 parents that the permission / ordering school lunch slip for the visit to the National Library in Aberystwyth on May the 9th needs to be returned by tomorrow, May 1st. Please contact the school if you need a replacement letter.