Dwr yfed / Drinking Water

Cofiwch os gwelwch yn dda (er mwyn dilyn rheoliadau statudol Llywodraeth Cymru ar fwyta’n iach mewn ysgolion) mai dim ond dwr …

Mwy/More

Cymru v Iran

Nodyn i’ch hatgoffa am yr isod yfory / A reminder about the below tomorrow: https://ysgolplascoch.cymru/25-11-22-gem-cymru-v-iran/

Maes parcio / Car park

Mae’n rhwystredig iawn gorfod atgoffa rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd eto mai maes parcio ar gyfer y staff, dalwyr bathodyn glas …

Mwy/More

Tymor newydd / New term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn ail agor i ddigsyblion dosbarthiadau Derbyn i Bl 6 dydd Llun, Medi’r 5ed. Mae’r …

Mwy/More