Llau Pen / Head Lice

Rydym yn ymwybodol ers dod nol yn dilyn gwyliau’r Pasg fod yna nifer o achosion o lau pen ymysg disgyblion …

Mwy/More

Y Frech Goch / Measles

Gweler isod lythyr gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig i rieni a gwarchodwyr am y frech goch. …

Mwy/More

Ail agor / Reopening

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn a wedi mwynhau’r gwyliau Pasg. Cofiwch fod yr ysgol yn ail agor i’r disgyblion …

Mwy/More

Mrs Helen Jones

Neithiwr, yn seremoni Gwobrau Addysg Y Leader, fe enillodd un o’n staff, Mrs Helen Jones, Y Wobr Lles.  Rydym i …

Mwy/More