Pob lwc! / Good luck!

Pob lwc i’r canlynol fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Meifod, Powys wythnos nesaf – mwynhewch y …

Mwy/More

Llau Pen / Head Lice

Rydym yn ymwybodol ers dod nol yn dilyn gwyliau’r Pasg fod yna nifer o achosion o lau pen ymysg disgyblion …

Mwy/More

Y Frech Goch / Measles

Gweler isod lythyr gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr sy’n cynnwys gwybodaeth bwysig i rieni a gwarchodwyr am y frech goch. …

Mwy/More