Eira / Snow

Gyda rhagolygon y tywydd ar hyn o bryd yn darogan eira prynhawn ‘ma, heno a bore fory, os bydd rhaid …

Mwy/More

Streic / Strike

Cofiwch fod streic yr NEU yn effeithio ar rai dosbarthiadau yfory; mae manylion yn yr ebost ddanfonwyd atoch ddiwedd wythnos …

Mwy/More

Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day

Cofiwch ei bod yn ddydd Gwyl Dewi heddiw! / A reminder that today is St David’s Day! https://ysgolplascoch.cymru/dydd-gwyl-dewi-st-davids-day-3/

Glan Llyn

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan …

Mwy/More