Diolch staff y gegin! / Thank you kitchen staff!

Diolch yn fawr iawn i staff y gegin am eu hyblygrwydd a’u parodrwydd i sicrhau fod yna ginio ar gael i’r disgyblion heddiw yn dilyn y toriad yn y cyflenwad trydan, aethant allan o’u ffordd i sicrhau hyn! Mae’r broblem wedi eu thrwsio prynhawn ‘ma a bydd popeth nol i’r drefn arferol yfory.

Thank you very much to the kitchen staff for their flexibility and willingness to ensure that there was lunch available for the pupils today following the issue with the electricity supply, they went out of their way to make sure that everyone was fed! The problem was identified and repaired this afternoon so everything will be back to normal tomorrow.