Disgo heno / Tonight’s disco

Wrth ddod a phlant i’r disgo heno, a wnewch chi ddefnyddio y brif fynedfa ac yna wrth eu casglu (Bl 1-6), dod at y drws ochr yn ymyl Blwyddyn 5 a 6. Diolch yn fawr!

When bringing children to the disco tonight, please use the main entrance and then collect them at the end of the disco (Years 1 – 6), from the side door by Years 5 and 6. Thank you!