Nosweithiau rhieni / Parent evenings

Nodyn i’ch hatgoffa fod angen cwblhau y ffurflen i nodi eich dewis o ddyddiad ar gyfer y nosweithiau rhieni fydd yn digwydd ar ol hanner tymor. Ebostiwyd y ffurflen atoch nos Lun ddiwethaf a bydd ar agor tan hanner nos heno.

A note to remind you that the form noting your choice of date for the upcoming parent evenings after half term needs to be completed. The form was emailed to you last Monday evening and will close at midnight tonight.