Diwrnod Owain Glyndwr / Owain Glyndwr Day

Neges gan ein Llysgenhadon Iaith / A message from our Language Ambassadors

Mae dydd Sadwrn yma, Medi 16eg yn ddiwrnod Owain Glyndwr, y Cymro olaf i dderbyn y teitl Tywysog Cymru. Er mwyn dathlu y diwrnod, hoffem wahodd ein cyd ddisgyblion i ddod i’r ysgol dydd Gwener yma, Medi’r 15fed, unai mewn gwisg tywysog / tywysoges neu’n gwisgo unrhywbeth coch neu’n ymwneud efo Cymru (Meithrin, Derbyn, Bl 1, Bl 2) a blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 i wisgo unrhyw beth coch neu’n ymwneud efo Cymru. Mae ychydig o wybodaeth am Owain Glyndwr isod:

https://www.twinkl.co.uk/teaching-wiki/diwrnod-owain-glyndwr

Bydd yn gyfle hefyd i ni ddangos ein cefnogaeth i dim rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd.

 

This coming Saturday, September 16th is Owain Glyndwr day. Owain Glyndwr was the last Welsh person to hold the title of Prince of Wales. To celebrate the day, we’d like to invite Plas Coch pupils to come to school this Friday, September 15th, dressed either as a prince / princess or wearing something red / anything to to with Wales (Nursery, Reception, Year 1 and Year 2) and Years 3,4,5 and 6 wearing something red / anything to to with Wales. There is some information on Owain Glyndwr below:

https://walesguidebook.com/about-wales/celebrations/owain-glyndwr-day/

It will also be an opportunity to show our support to the Wales rugby team competing in the World Cup.

Diolch yn fawr i'r Llysgenhadon Iaith am drefnu'r uchod / Thank you to the Language Ambassadors for arranging the above. 

File:Glyndwr's Banner.svg - Wikimedia Commons