Cinio am ddim mis Medi / Free school meals in September

O fis Medi ymlaen, bydd holl blant yr ysgol o’r dosbarth Derbyn i Blwyddyn 6 yn cael cinio am ddim fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i ddarparu prydau am ddim i blant ysgolion cynradd. Mae manylion am y cynllun drwy’r ddolen isod. Bydd yn dal angen i chi ddefnyddio eich cyfrif ParentPay i archebu y cinio yn ddyddiol, cyn 8:00am  (neu am bythefnos o flaenllaw) – mae’n bwysig eich bod yn gwneud hyn er mwyn arbed amser addysgu yn y dosbarth. A wnewch chi beidio dechrau archebu cyn mis Medi, gan na fydd y cyfrifon yn cael eu diweddaru tan hyn i alluogi rhieni i archebu heb orfod talu.

From September, all the pupils from Reception to Year 6 will have  free school dinners as part of the Welsh Government’s plan to give all primary school pupils free school meals. Details are available through the link below. You will need to use your child’s ParentPay account to order your child’s lunch by 8:00am every morning (or up to a fortnight beforehand) – it’s important that you do this so that no teaching time is wasted in the class in the mornings. Could you please not start ordering until September as ParentPay accounts will not be updated to allow parents to order without paying until then.  

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/cyflwynor-cynllun-cyffredinol-prydau-ysgol-am-ddim-i-flynyddoedd-3-i-6/

https://news.wrexham.gov.uk/universal-primary-free-school-meals-scheme-rolls-out-to-years-3-to-6/