Hoff Gân #DyddMiwsigCymru 2022 Rhieni Ysgol Plas Coch / Parents of Ysgol Plas Coch’s Favourite #WelshLanguageMusicDay 2022 Track

#DyddMiwsigCymru hapus i chi! 

Bydd disgyblion yn pleidleisio dros eu hoff gân Gymraeg yn ystod y dydd heddiw.  Byddwn yn cyhoeddi’r enillydd yn ystod y prynhawn.  Hoffem ddarganfod pa gân o’r 5 yw hoff gân rhieni Ysgol Plas Coch.  Mae’n hawdd pleidleisio trwy ddilyn y ddolen yma:

https://forms.office.com/r/FyPWysAgYg

Os nad ydach chi’n siwr eto, beth am wrando ar y caneuon eto trwy ddilyn y dolenni isod:

Llyn Llawenydd – Papur Wal

Enfys yn y Glaw – Kizzy Crawford

Seithennyn – Big Leaves

Dros Foroedd Gwyllt – Celt

Suddo – Yr Eira

Happy #WelshLanguageMusicDay

Our pupils will vote for their favourite Welsh track in school today.  We will announce the winner this afternoon.  We would also like to find out which track is the parents’ favourite song.  It’s easy to vote by following this link:

https://forms.office.com/r/FyPWysAgYg

If you’re not sure, you can listen to the tracks by following the links below:

Llyn Llawenydd – Papur Wal

Enfys yn y Glaw – Kizzy Crawford

Seithennyn – Big Leaves

Dros Foroedd Gwyllt – Celt

Suddo – Yr Eira