Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru 2022 – Cân 1 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay 2022 – Track 1

Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu #DyddMiwsigCymru dydd Gwener yma, Chwefror 4ydd.

Mae Llysgenhadon Iaith yr ysgol wedi dewis 5 cân sy’n ymwneud â dŵr, i gyd-fynd â thema’r Ffederasiwn y tymor hwn, ‘Sblish Sblash Sblosh’.  Byddwn yn rhannu un gân yn ddyddiol cyn cynnal pleidlais ar #DyddMiwsigCymru i ddarganfod hoff gân plant, staff a rhieni’r ysgol.

Y gân gyntaf ar y rhestr yw ‘Llyn Llawenydd’ gan Papur Wal.  Beth am wrando ar y gân isod?

We are looking forward to celebrating #WelshLanguageMusicDay this Friday, February 4th.

The school’s Welsh Language Ambassadors have selected 5 water related tracks, in keeping with the Federation’s theme this term, ‘Sblish Sblash Sblosh’, to form a shortlist.

We will share one track daily before voting on #WelshLanguageMusicDay to find out the favourite track of the school’s children, staff and parents.

The first track on the shortlist is ‘Llyn Llawenydd’ by Papur Wal.  Why not listen to the track below?