Plant Mewn Angen / Children in Need

Cofiwch ei bod yn ddiwrnod Plant Mewn Angen yfory! Gellir gwneud cyfraniad drwy ParentPay (manylion yn y ddolen isod)

A reminder that tomorrow is Children in Need day! Contributions can be made through ParentPay (details through the link below)

https://ysgolplascoch.cymru/plant-mewn-angen-children-in-need-6/