Pawen Lawen – BBC Plant Mewn Angen / BBC Children in Need

Braf oedd croesawu Pudsey ac Aled Hughes o BBC Radio Cymru i’r ysgol y bore ‘ma.  Daeth y ddau yma wedi i Ela o Flwyddyn 4 anfon e-bost at Aled Hughes yn ei wahodd i’r ysgol i gasglu pawennau llawen.  Casglodd 333 Pawen Lawen gan blant yr ysgol fel rhan o’i ymgyrch BBC Plant Mewn Angen eleni.  Mae mwy o wybodaeth am ei ymgyrch yma:

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06p27b1

Diolch i Ela, Aled Hughes ac wrth gwrs, Pudsey.

Cofiwch fod y plant yn gallu cefnogi BBC Plant Mewn Angen yfory:

Plant Mewn Angen 16.11.2018 Children In Need

We had fun in the company of Pudsey and Aled Hughes from BBC Radio Cymru this morning.  They came to Ysgol Plas Coch thanks to Ela from Year 4; she invited them to collect ‘pawennau llawen’ (joyful paws or High 5s) from the children.  Aled Hughes collected 333 ‘Pawen Lawen’ from the children as part of his BBC Children in Need campaign this year.

A big thank you to Ela, Aled Hughes and of course, Pudsey.

Please remember that the children can support BBC Children in Need tomorrow:

Plant Mewn Angen 16.11.2018 Children In Need