Plant Mewn Angen 16.11.2018 Children In Need

Rydym yn ymddiheuro mai rwan rydych yn derbyn y neges yma. Ar ddydd Gwener, yr 16eg o Dachwedd, mae hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen. Oherwydd ein bod wedi cynnal dau ddiwrnod di-wisg yn ddiweddar, nid oeddem am wneud unrhywbeth ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen. Er hyn, mae llawer o blant yr ysgol wedi gofyn wrth y Cyngor os oes posib casglu arian i’r elusen.  Y thema eleni ydy ‘Do Your Thing’.  Os ydy eich plentyn yn dymuno cefnogi’r elusen, dydd Gwener yma, Tachwedd 16eg, mae croeso iddo/iddi wisgo unai:

  • Pyjamas / ‘Onesie’
  • Unrhyw ddilledyn gyda smotiau arnynt
  • Unrhyw ddilledyn melyn
  • Dillad sy’n cynrhychioli eich hobïau e.e. chwaraeon, ‘brownies/scouts’, clybiau…

Rydym yn fwy na hapus i basio unrhyw gyfraniadau ymlaen i’r elusen yn enw’r ysgol.

Hefyd, fel rhan o’i daith Pawen Lawen gyda Pudsey, bydd Aled Hughes o Radio Cymru yn ymweld â’r ysgol yfory, Tachwedd 15fed i gasglu gymaint o ‘High 5s’ â phosib!

 

We apologise that you’re only receiving this message now. This Friday, November 16th, it is Children in Need day. As we’ve recently had two non-uniform days we weren’t going to arrange anything for Children in Need day.  We’ve had many a request from the children in school to raise money for the charity.  The theme this year is ‘Do Your Thing’.  If your child would like to support the charity, he /she may come to school this Friday, November 16th, wearing either:

  • Pyjamas / ‘Onesie’
  • Any clothing with dots on it
  • Any yellow clothing
  • Clothes that represent your hobbies e.g. sports, brownies/scouts, clubs…

We’re more than happy to pass any contributions on to the charity in the school’s name.

Also, as part of his campaign to get as many ‘High 5s’ as possible for Children in Need, Aled Hughes, from Radio Cymru, will be visiting the school tomorrow, November 15th with his friend Pudsey.

Diolch / Thank you,

Gethin Williams, Cadeirydd / Chair.

Lexi Williams-Davies, Ysgrifennydd / Secretary.