Gala Nofio’r Urdd Swimming Gala

Llongyfarchiadau i’r disgyblion bu’n cynrychioli’r ysgol yng ngala nofio’r Urdd yn Nhreffynnon. Mae’r pedwar yma am fod yn cynrychioli Fflint …

Mwy/More

Dŵr Cymru / Welsh Water

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cynllunio rhwydwaith pibellau dŵr heddiw yng nghwmni Arfona o Adran Addysg Dŵr Cymru. …

Mwy/More

4Louis

        Diolch yn fawr i bawb am gyfrannu mor hael heddiw i’n diwrnod di wisg. Codwyd £590 …

Mwy/More

Gweithdy NSPCC Workshop

      Diolch i Edna a Ffion o’r elusen NSPCC am gynnal gweithdy i ddisgyblion Blwyddyn 6.  Aeddfed oedd …

Mwy/More