Cefnogi Cymru / Supporting Wales

Ar ddydd Mercher, Mehefin 16eg, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn coch neu’n gwisgo unrhywbeth yn ymwneud a Cymru i ddangos ein cefnogaeth i’r tim pel droed cenedlaethol fydd  yn chwarae yn erbyn Twrci yn gynnar gyda’r nos yn Nhwrnament Pel Droed yr Euros

On Wednesday, June 16th, the pupils can come to school wearing anything red or something to do with Wales to show our support for the national football team that will be playing against Turkey in the early evening in the Euro Football Tournament.