Bwytewch y Llysiau i’w Llethu / Eat Them to Defeat Them

Mae Ysgol Plas Coch yn cefnogi’r ymgyrch ‘Bwytewch y Llysiau i’w Llethu’ sy’n annog plant i fwyta mwy o lysiau.  Er mwyn dysgu am yr ymgyrch, gwyliwch y fideo isod sydd wedi ei baratoi gan ein Cyngor Ysgol.  I ganfod mwy am yr ymgyrch, ryseitiau gwych a chyngor gan arbenigwyr, ewch i’r wefan www.EatThemToDefeatThem.com

Ysgol Plas Coch is supporting the ‘Eat Them to Defeat Them’ campaign to encourage children to eat more vegetables.  For information about the campaign, watch the video that was prepared by our School Council.  To find out more, for great recipes and expert tips, go to www.EatThemToDefeatThem.com