Adroddiadau diwedd blwyddyn / End of year reports

Cofiwch fod angen cwblhau’r ffurflen yn nodi sut yr hoffech dderbyn adroddiad diwedd blwyddyn eich plentyn erbyn heno os gwelwch yn dda. Mae dolen i”r ffurflen yn yr ebost yrrwyd dydd Sul diwethaf, Mehefin 27ain.

A reminder to complete the form, noting how you would like to receive your child’s end of school year report, by tonight please. A link to the form was emailed last Sunday, June 27th.