Dillad Addysg Gorfforol Clywedog, Bers ac Erddig / Clywedog, Bers and Erddig PE Kit

Cofiwch fod angen i ddisgyblion Clywedog, Bers ac Erddig ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol yfory, dydd Llun, Gorffennaf 5ed.

A reminder that Clywedog, Bers and Erddig pupils need to wear their PE kit to school tomorrow, Monday, July 5th.