Gwers Addysg Gorfforol Dosbarth Clychau Gresffordd / Clychau Gresffordd Class P.E. Lesson

Am wythnos yma’n unig, bydd angen i ddisgyblion dosbarth Clychau Gresffordd wisgo dillad Addysgu Gorfforol i’r ysgol yfory, yn hytrach na dydd Iau.

For this week only, Clychau Gresffordd class pupils will be having their P.E. lesson tomorrow instead of Thursday, therefore they will need to wear their P.E. kit to school tomorrow.