Maes parcio / Car park

Mae’n rhwystredig iawn gorfod atgoffa rhieni, gwarchodwyr a theuluoedd eto mai maes parcio ar gyfer y staff, dalwyr bathodyn glas ac unrhyw un sydd wedi cael caniatad penodol gan yr ysgol yw maes parcio’r ysgol. Ni ddylid parcio yno yn y bore na’r prynhawn heblaw eich bod yn un o’r uchod. Gwyddom nad yw parcio wastad yn gallu bod yn hawdd tu allan i’r ysgol, yn enwedig yn y prynhawniau, ond does dim lle yn maes parcio yr ysgol. Gwerthfawrogwn eich cydweithediad er mwyn cadw pawb yn ddiogel ar dir yr ysgol.

It’s with frustration that we have to remind parents, carers and family members once again that the school car park is only for the use of staff, blue badge holders and anyone that has had specific permission from the school to park there. No one else should be using the car park when dropping off and collecting children. We are aware that parking can be difficult outside the school, especially in the afternoons but there is not enough space in the school car park. We appreciate your cooperation to ensure everyone’s safety on school grounds.