Ymarfer Côr/ Choir Practice

Bydd ymarfer côr ar ôl ysgol fory tan 4.15pm. Diolch. There will be choir practice until 4.15pm tomorrow. Diolch.

Llyfrau Cymraeg / Welsh Books

Rydym yn ymwybodol bod rhai ohonoch wedi cael trafferth wrth archebu llyfr Cymraeg drwy ParentPay.  Rydym wedi cysylltu â ParentPay …

Mwy/More