Lluniau unigol a brodyr a chwiorydd yfory / Individual and sibling photos tomorrow

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd lluniau unigol a brodyr a chwiorydd o fewn yr ysgol yn cael eu tynnu yfory gan gwmni Tempest.  Rhowch wybod i ni os nad ydech am i’ch plentyn gael tynnu ei lun / llun.

A note to remind you that individual and brothers and sisters photos will be take at the school tomorrow by Tempest. Please let us know should you not want your child to have his / her photo taken.

https://ysgolplascoch.cymru/lluniau-ysgol-22-5-24-school-photographs/