Lluniau Ysgol – 22/5/24 – School Photographs

Lluniau Ysgol

Annwyl rieni/gwarchodwyr

Bydd ffotograffydd o gwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mercher, Mai 22ain i dynnu lluniau’r disgyblion.

Mi fydd cyfle i bawb gael llun unigol a llun gyda brodyr a chwiorydd o fewn yr ysgol – gwneir hyn yn ystod y dydd.

Diolch yn fawr

School Photographs

Dear parents/carers

The photographer from Tempest will be in school on Wednesday, May 22nd to take pictures of the students.

There is an opportunity for all to have an individual photo and a picture taken with siblings within the school – this will be done during the day.

Thank you