Diwrnod miwsig Cymru yfory / Welsh music day tomorrow

Nodyn i’ch hatgoffa am ddiwrnod miwsig Cymru yn yr ysgol yfory (manylion isod). Cofiwch y gall y plant wisgo unrhywbeth coch, wyrdd neu gwyn i ddod i’r ysgol.

A reminder about Welsh Music Day at the school tomorrow. Remember that the children can wear anything red, green or white to come to school.

https://ysgolplascoch.cymru/dydd-miwsig-cymru-welsh-music-day/