Dydd Miwsig Cymru / Welsh Music Day

Byddwn yn dathlu dydd miwsig Cymru yn yr ysgol, dydd Gwener nesaf, Chwefror 9fed. Bydd yna ddisgo yn ystod amser ysgol a gall y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo unrhywbeth coch, gwyn neu wyrdd. Cost y disgo fydd £1 (arian parod, nid drwy ParentPay) a bydd yna siop ar gyfer Blynyddoedd 3-6, felly gallant ddod a chydig o bres man efo nhw i wario yno.

Mae yna gystadleuaeth hefyd – lliwio i Meithrin i Bl 2 a creu clawr ar gyfer Bl 3 – 6. Bydd eich plentyn yn dod a’r tafleni perthnasol adref efo nhw heddiw., i’w dychwelyd erbyn dydd Mercher, Chwefror 7fed.

We will be celebrating Welsh Music Day at the school next Friday, February 9th. There will be disco during the day for the children, costing £1 (cash please, not through ParentPay) and the children can come to school wearing anything red, green or white.  There will be a shop for Years 3-6 so they can bring some small change to spend there as well. 

There is also a competition – colouring for Nursery to Year 2 and designing a cover for Years 3-6. Your child will bring home the relevant sheet for the competition today, to be returned by Wednesday, February 7th.  

Cystadleuaeth Dydd Miwsig Cymru Meithrin – Bl2 / Cystadleuaeth Dydd Miwsig Cymru BL 3-6