Bingo Pasg / Easter Bingo

BINGO PASG 

Dewch yn llu! Ar nos Fawrth, 19/3/24, byddwn yn cynnal noson Bingo Pasg yn yr ysgol gyda amrywiaeth o gemau, raffl, a hwyl di-ri. Drysau’n agor am 5:30pm, ‘llygaid lawr’ am 6pm. Cŵn poeth a lluniaeth blasus ar gael. Hwyl i’r teulu i gyd!

Ar sail hyn, bydd dydd Gwener, 15/3/24, yn ddiwrnod di-wisg. Gwerthfawrogem rodd o wy Pasg i gyfrannu tuag at y gwobrau.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus

 

EASTER BINGO

Come one, come all! On Tuesday, 19/3/24, there will be an Easter Bingo evening at the school, with a variety of games, a raffle and fun for all. Doors open at 5:30pm, eyes down at 6pm. Hot dogs and other delicious refreshments will be available. Fun for all the family!

With this in mind, Friday, 15/3/24, will be a non-uniform day. We would appreciate donations of an Easter egg to contribute towards the prizes.

Thank you for your continued support.