Diwrnod di wisg Cymru Cwl / Cymru Cwl non uniform day

Cofiwch y gall y disgyblion wisgo unrhyw ddilledyn coch neu rywbeth i wneud efo Cymru i’r ysgol heddiw i gloi ein wythnos Cymru Cwl!!

A reminder that the pupils can wear anything red or anything to do with Wales to the school today to wrap up our Cymru Cwl week!!

https://ysgolplascoch.cymru/wythnos-cymru-cwl-cool-wales-week/