Wythnos Cymru Cwl / Cool Wales Week

Bydd wythnos nesaf, Mai 9fed – 12fed yn Wythnos Cymru Cwl yn yr ysgol gyda nifer o weithgareddau wedi eu trefnu i hybu a dathlu Cymreictod ac annog y defnydd o’r iaith Gymraeg. Fel rhan o’r wythnos, caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo unrhywbeth sy’n cynrychioli Cymru / dilledyn coch ar ddydd Gwener, Mai 12fed. 

Next week, May 9th – 12th will be Wythnos Cymru Cwl (Cool Wales Week) at the school with activities arranged to promote and celebrate Welshness and to encourage the use of the Welsh language. As part of the week, the pupils can wear anything to do with Wales / red item of clothing on Friday, May 12th.