Disgo CRhA / PTA Disco

Nodyn i’ch hatgoffa am ddisgo’r CRhA nos fory (Mawrth) yn yr ysgol. Manylion ar y poster.

A reminder about the PTA disco tomorrow evening (Tuesday) at the school. Details on the poster.

Disgo 18.12