Cyfarfod ADY i rieni / ALN meeting for parents

Gwahoddiad i rieni a gwarchodwyr i gyflwyniad am newidiadau i’r ddarpariaeth a phrosesau Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion.

An invitation to parents and carers to a presentation on the changes to Additional Learning Needs provision and processes in schools.

Cyfarfod ADY i rieni / ALN changes meeting for parents