Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs Code

Ym mis Medi 2020, bydd newidiadau mawr yn dod i rym yn ymwneud efo Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn sefydliadau addysg. Isod mae yna lythyr i rieni a gwarchodwyr yn egluro am y newidiadau a dolen i safle gwe Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys mwy o wybodaeth ar y Cod diwygiedig ac ar sut i ymateb i’r ymgynghoriad am y cod newydd.

In September 2020, changes will be made to Additional Learning Needs provision and processes in educational establishments with the introduction of a new Additional Learning Needs Code. Below is a letter to parents and carers explaining about the new code and a link to a Welsh Government website which includes more information about the new Code and how to respond to a consultation on the Code.

Llythyr Cod ADY / ALN code letter

https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft?_ga=2.139906931.1104164090.1552237216-517310452.1533754578

https://beta.gov.wales/draft-additional-learning-needs-code?_ga=2.215295575.1104164090.1552237216-517310452.1533754578