Cinio Nadolig a Siwmperi Nadolig / Christmas Dinner and Christmas Jumpers

Gan fod hi’n ddiwrnod Cinio Nadolig Dydd Iau yma, mae croeso i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig; ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn.  Gall plant Dosbarth Meithrin wisgo siwmper Nadolig yn ogystal, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol.

As it is Christmas Dinner day this Thursday, the children may come to school wearing a Christmas jumper; we are not asking for a contribution to do this.  The Nursery Class children may wear a Christmas jumper as well, although they’re not able to have a school dinner.