Ein Polisi Presenoldeb Newydd / Our New Attendance Policy

Dyma lythyr am Bolisi Presenoldeb newydd yr ysgol.

Llythyr Polisi Presenoldeb – Ionawr 2018

Polisi Presenoldeb – Rhagfyr 2017

Ffurflen Ganiatad Gwyliau

Mae’r polisi a’r ffurflen ganiatad ar gael yn barhaol ar wefan yr ysgol.  Cliciwch yma.


This is a letter about the school’s Attendance Policy.  

Attendance Policy Letter – January 2018

Attendance Policy – December 2017

Holiday Permission Form

The policy and permission form is available at all times on the school’s website. Click here.

Cinio Nadolig a Siwmperi Nadolig / Christmas Dinner and Christmas Jumpers

Gan fod hi’n ddiwrnod Cinio Nadolig Dydd Iau yma, mae croeso i’ch plentyn ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig; ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn.  Gall plant Dosbarth Meithrin wisgo siwmper Nadolig yn ogystal, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol.

As it is Christmas Dinner day this Thursday, the children may come to school wearing a Christmas jumper; we are not asking for a contribution to do this.  The Nursery Class children may wear a Christmas jumper as well, although they’re not able to have a school dinner.