Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi. Byddwn yn eich diweddaru drwy’r app a’r Facebook am eisteddfod yr Urdd yfory yn ystod y dydd.

The school will be closed today because of complications due to the weather. Apologies for any inconvenience this causes. We will update you through the app and Facebook about the tomorrow’s Urdd eisteddfod during the day.