Ysgol ar gau / School closed

Bydd yr ysgol ar gau heddiw oherwydd y tywydd gyda nifer o staff yn teithio o ardaloedd gwledig ac uchel yn methu cyrraedd.  O weld rhagolygon o eira trwm am  y diwrnod,  mae’n rhaid ystyried diogelwch disgyblion, rhieni, teuluoedd a staff yn gorfod teithio am weddill y diwnod. Bydd gweithgareddau yn cael eu gosod ar lein i’r disgyblion ble mae’n bosib.

The school will be closed today due to the weather with a number of staff living in rural and high areas unable to make it in. Looking at the forecast for the rest of the day, we have to consider the safety of pupils, parents, families and staff having to possibly travel to and from school later on.  Activities will be put online for the pupils where possible.