Ysgol ar gau 10:03:23 / School closed 10:03:23

Yn dilyn ystyriaeth o’r tywydd ar hyn o bryd, diogelwch y safle, rhagolygon y tywdd dros nos a bore fory a’r tebygrwydd na fydd digon o staff yn gallu cyrraedd yr ysgol, mae’r penderfyniad wedi ei wneud i gau yr ysgol yfory, dydd Gwener, Mawrth 10fed. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi, ond mae lles a diogelwch pawb yn hollbwysig. Diolch am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.

Following consideration of the weather at the moment, the safety of the school site, the weather forecast overnight and tomorrow morning and the probability that not enough staff will be able to make it to the school, the decision has been made to close the school again tomorrow, Friday, March 10th. Apologies for any inconvenience that this causes, but the wellbeing and safety of everyone is all important. Thank you for your co-operation and understanding.