Ysgol ar agor / School open

Mae’r ysgol ar agor heddiw – cymrwch ofal ar y ffyrdd a’r llwybrau.  Bydd unrhyw ddiweddariadau yn ymddangos ar dudalen Facebook, gwefan ac app yr ysgol yn ystod y dydd.

The school is open today – take care on the roads and paths.  Any updates will appear on the school’s Facebook page, website and app during the day.