Yr ysgol ar gau yfory / School closed tomorrow

Bydd yr ysgol ar gau yfory oherwydd y tywydd. Rydym yn gobeithio ail agor bore Mawrth. Mae cyngerdd Nadolig Bl 5 a 6 nos fory hefyd wedi ei ohirio – byddwn yn eich hysbysu o ddyddiad newydd unwaith y byddwn wedi cael cyfle i ail drefnu. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

The school will be closed tomorrow due to the weather. We hope to be able to reopen on Tuesday. Tomorrow evening’s Year 5 and 6 concert has also been cancelled. We’ll inform you of a new date once we’ve had the chance to rearrange. Apologies for any inconvenience.