Ymweliad addysgol Blwyddyn 5 â Jodrell Bank / Year 5’s educational visit to Jodrell Bank

Nodyn i atgoffa rhieni Bl 5 am drefniadau trip yfory:
Mae angen i’r plant fod yn yr ysgol erbyn 8:20am gan fod y bws yn gadael am 8:30am. Bydd angen pecyn bwyd ar bawb ar gyfer cinio a dillad cynnes. Bydd y bws nol yn yr ysgol erbyn 3:45pm.

A reminder for Year 5 parents about tomorrow’s trip arrangements:
The children need to be in school by 8:20am as the bus leaves at 8:30am. They will need a packed lunch and warm clothes. The bus will return to school by 3:45pm.