Ymweld ag Ysgol y Rofft / A Visit to The Rofft School

Aeth aelodau Blwyddyn 6 y Cyngor Ysgol draw i Marford heddiw i ymweld ag Ysgol y Rofft. Pwrpas yr ymweliad oedd i rannu syniadau am sut i hyrwyddo iechyd a lles yn ein hysgolion. Un syniad mae aelodau Cyngor Ysgol Plas Coch yn awyddus i’w gyflwyno’n ôl yn yr ysgol ydy i ethol Llysgenhadon Lles er mwyn bod yn gyfrifol am ddatblygu’r maes pwysig yma o fywyd yr ysgol.

Today, our Year 6 members of the School Council went to Marford to visit The Rofft School. The purpose of the visit was to share ideas on how to promote health and wellbeing in our schools. One idea that our School Council members are eager to introduce at Ysgol Plas Coch is to elect Wellbeing Ambassadors; their role would be to develop this important area of school life.