Ymddeoliad gofalwraig / Caretaker’s retirement

Ar ddiwedd yr wythnos hon, byddwn yn ffarwelio a Mrs Julie Benton, gofalwraig yr ysgol a fydd yn ymddeol. Mae Mrs Benton wedi gweithio yn yr ysgol am flynyddoedd fel goruchwylwraig amser cinio yn wreiddiol ac yna fel gofalwraig. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei gwaith a’i gwasanaeth i’r ysgol dros y blynyddoedd ac yn dymuno’r gorau iddi yn ei hymddeoliad.

Edrychwn ymlaen i groesawu y gofalwr newydd, Mr David Andrew atom yr wythnos nesaf gan ddymuno’r gorau iddo yn y swydd.

 

At the end of this week, we will be saying goodbye to the school’s caretaker, Mrs Julie Benton as she retires from her role. Mrs Benton has worked at the school for a number of years, as a midday supervisor originally and then as the caretaker. We are very grateful to her for all her hard work and service to the school over the years and wish her well on her retirement. 

A new caretaker has been appointed, Mr David Andrew and we look forward to welcoming him to Plas Coch next week.