Ymateb os oes achosion Covid yn yr ysgol / Response if there are Covid cases at the school

Gweler isod lythyr am newidiadau i drefniadau ymateb i achosion o Covid yn yr ysgol.

Please see below a letter regarding a change to arrangements if there are Covid cases at the school.

Newidiadau i ymateb achosion Covid 21.09.21 / Changes to response to Covid cases 21.09.21