Yfory / Tomorrow

Cofiwch fod hi’n ddiwrnod di-wisg ysgol yfory, beth am siwmper/dillad Nadoligaidd?

Hefyd, gall plant Cyfnod Allweddol 2 (Blynyddoedd 3 i 6), ddod ag un tegan/gêm i’r ysgol i chwarae yn y dosbarth. Cofiwch roi enw eich plentyn ar y tegan/gêm. Gofynnwn yn garedig i chi beidio anfon unrhywbeth gwerthfawr na dim byd electronig i’r ysgol os gwelwch yn dda.

A note to remind you that tomorrow is a non-uniform day, how about a Christmas jumper or clothing?

Key Stage 2 (Years 3 to 6) children can also bring a toy/game to school to play in class during the day. Please remember to put your child’s name on the toy/game.  We kindly ask that the children don’t bring anything valuable or electronic please.