Yfory / Tomorrow

Mae croeso i rieni a gwarchodwyr disgyblion Bl 3 a 4 ddod i’r ysgol erbyn 3:00pm brynhawn fory er mwyn cael gweld y gwaith mae’r disgyblion wedi ei gwblhau ar ddatblygu y tu allan dros yr wythnosau diwethaf.

Hefyd, gall disgyblion (unrhyw ddosbarthiadau) ddod a gemau bwrdd efo nhw i chwarae os hoffent.

 

We’d like to invite Years 3 and 4 parents to come to the school by 3:00pm tomorrow to see the work that the pupils have done over the last few weeks on developing the outside of the school. 

Also, pupils (all classes) can bring board games with them to play if they wish.