Y Cyngor Ysgol yn ymweld ag Ysgol Bro Alun / The School Council’s visit to Ysgol Bro Alun

 

Aeth rhai o aelodau ein Cyngor Ysgol draw i Ysgol Bro Alun y prynhawn ‘ma i gyfarfod Cyngor Ysgol Bro Alun.  Mae gan aelodau cyngor y ddwy ysgol swydd bwysig iawn ac roedd hi’n gyfle i’r disgyblion rannu syniadau.

Some of our School Council members went to Ysgol Bro Alun this afternoon to meet Ysgol Bro Alun’s School Council. The council members of both schools have an important role and it was an opportuinty for them to share ideas.