Wythnos nesaf i Weithwyr Allweddol / Next week for Key Workers

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn a wedi mwynhau’r Nadolig. Mae ebost wedi ei yrru bore ma, i sylw gweithwyr allweddol rheng flaen a gweithwyr allweddol yn bennaf, ynglyn ac wythnos nesaf.  Os nad ydech wedi ei dderbyn, gwiriwch eich blwch sothach; os nad yw yno, gyrrwch ebost i [email protected]

We hope that everyone is keeping well and enjoyed Christmas. An email has been sent this morning, for the attention of frontline key workers and key workers mainly, regarding next week. If you haven’t received the email, please check your junk folder; if it isn’t there, send an email to [email protected]