Wythnos Lles / Wellbeing Week

Gobeithio eich bod wedi derbyn llythyr ynglŷn â’r Wythnos Lles yn yr ysgol yr wythnos nesaf.  Fel rhan o’r wythnos mae gweithgareddau wedi eu trefnu ar ôl ysgol rhwng 3:45pm a 4:30pm. Ar hyn o bryd, dim ond y sesiwn rownderi ar nos Lun sy’n llawn.  Felly, mae croeso i’ch plentyn ddychwelyd y daflen cadw lle i’r ysgol yfory ar gyfer y gweithgareddau eraill.

Hopefully, you will have received a letter about the Wellbeing Week at school next week. As part of the week, activities have been organised between 3:45pm and 4:30pm after school. As it stands, only the rounders session on Monday is full. Therefore, your child may return the booking form for the other activities to school tomorrow.