Wythnos Lles / Wellbeing week

Gweler isod lythyr i’ch hatgoffa am yr wythnos les sydd wythnos nesaf

Please see below a letter to remind you of our wellbeing week next week.

Llythyr Atgoffa Wythnos Lles / Wellbeing week reminder letter

Rhieni Meithrin – Os yn bosib, gwerthfawrogem pe bai posib i chi gasglu eich plentyn am 11:45am yn lle 11:30am (os nad yw’n mynd i’r Meithrin Mwy) yn ystod yr wythnos nesaf er mwyn hwyluso amserlen yr wythnos les.

Nursery parents – if possible, we’d appreciate if you could collect your children at 11:45am instead of 11:30am next week (unless they go to the Meithrin Mwy in the afternoons) to help facilitate the wellbeing week’s timetable.